Jak wykorzystać filozofię małych kroków?

W 1896r. mistrz Masaaki Imai w swojej książce opisał praktykę ciągłego doskonalenia (Lean Management), zwaną kaizen, która w wolnym tłumaczeniu oznacza nieustanne poprawianie, ulepszanie, doskonalenie.

Kainzen jest wywodzącą się z Japonii filozofią zarządzania, która odnosi się do ciągłej i niekończącej się poprawy funkcjonujących procesów w przedsiębiorstwie. Poprawa odbywa się o ustaloną listę kroków, selektywnie eliminując wszelkie wykryte niezgodności.

Założenia Kaizen

Lorem

Rodzaje Kaizen

Lorem

Zasady Kaizen

Lorem

Zastosowanie Kaizen w pracy

Lorem

Podsumowanie

Lorem